Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”

Агенция по заетостта

Личностен профил на търсещо работа лице


Модул „Личностен профил на търсещото работа лице“ цели да подпомогне трудовите посредници в съставянето на личностен профил, допринасящ за по-ефективно насочване на търсещите работа лица към свободни работни места, към подходящи посреднически услуги и мерки за развитие.


За да използвате приложението е необходимо да сте регистрирани като търсещо работа лице в Агенция по заетостта и трудов посредник да Ви е предоставил данни за достъп до модула.

Забравена парола

* Задължителни полета
Начало